Stichting de Buitenhof  

Kleinschaligwonen in de Achterhoek

Wat bieden wij?

Stichting de Buitenhof onderscheidt zich sterk van de reguliere zorginstellingen. Lijnen zijn kort en alles gaat in overleg met ouders. De zorg en bijbehorende plannen zijn op maat. Daarnaast hebben we de beschikking over een geweldig huis in het buitengebied van Westendorp. De woning biedt volop ruimte, veiligheid en faciliteiten, afgestemd op de doelgroep.


Stichting de Buitenhof heeft professioneel, betrokken personeel in dienst, met een hart voor de zorg. Personele inzet wordt zo goed mogelijk gecoördineerd, zodat de bezetting optimaal is. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van vrijwilligers om 1 op 1 uitstapjes mogelijk te maken en extra aandacht te kunnen bieden aan de kinderen.


 Er is een afgestemd activiteitenaanbod voor de kinderen gedurende het gehele jaar. In de schoolvakanties wordt er gewerkt met een afwisselend (actief / passief) activiteitenprogramma, vaak met een passend thema. Wij geloven dat we een zeer bijzondere vorm van opvang kunnen bieden, die elders niet mogelijk is.


Stichting de Buitenhof biedt naast de zorg voor de 4 vaste bewoners ook andere vormen van opvang aan. Opvang gericht op gehandicapte kinderen die binnen onze doelgroep passen.

Dagopvang

Logeeropvang

Kleinschalig wonen

Vakantieopvang

Kosten kunnen betaald worden uit een Persoonsgebonden Budget (PGB).